Referencyjny obiekt szkoleniowo-pokazowy w szpitalu Södersjukhuset Stockholm South General.